Het Nieuwsblad

Nieuws uit Gent
    -Het Gentse mobiliteitsplan: 'Revolutionair? Neen. Gewaagd, dat wel.'

    Schepen Filip Watteeuw windt er geen doekjes om. De grens is bereikt. Zeventienduizend auto’s zijn er bijgekomen op tien jaar in Gent. Nóg meer auto’s kan Gent niet aan. En ons blijven vastrijden, is geen optie. Het is tijd voor een ommezwaai en het nieuwe mobiliteitsplan moet die brengen. De leefbaarheid, de luchtkwaliteit en de veiligheid van onze stad staan onder zware druk. De Gentenaar-redacteurs Karel Van Keymeulen en Bert Staes analyseren de sterktes en zwaktes van het plan.

ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE HALF.IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE SKY - 1K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE - ADVERTORIAL 2 - NIET VERWIJDEREN
ADHESE ADV2 - 2K - NIET VERWIJDEREN

ADHESE 3XL- NIET VERWIJDEREN

Het recept van de dag