Een van de wapens tegen fietsdiefstallen zijn fietsenstallingen. Patrick Ysebie, kabinetssecretaris van schepen van Mobiliteit Karin Temmerman wijst er op dat er jaarlijks duizend fietsstallingen bijkomen in het Gentse straatbeeld. 'De meeste op aanvraag van de bewoners. Bijna altijd wordt zo'n verzoek ingewilligd. Het is ook gratis.'

Het vernieuwde Sint-Pietersstation zal een overdekte plaats kunnen bieden aan tienduizend fietsen met een aparte bewaakte parking voor de gele studentenfietsen achter het Max Mobiel-gebouw. De vzw Max Mobiel wil haar aanbod rode huurfietsen om vlot de afstand tussen trein en werkplek te overbruggen opdrijven van 150 naar 500. Ook onder het vernieuwde Braunplein (166 plaatsen), onder de Sint-Michielsbrug (227 nieuwe plaatsen) en in de parking onder het Sint-Pietersplein zullen er stallingen bijkomen.

Fietsbewaking door camera's op openbaar domein vormt echter een heikel punt in Gent. 'Er is nog geen consensus bij het stadsbestuur over de wenselijkheid van zulke camera's', legt Patrick Ysebie uit.

Wel heeft de stad de verplichting ingevoerd om in elke nieuwgebouwde meergezinswoning plaats in te ruimen voor tweewielers. Patrick Ysebie: 'Wij stimuleren de fietsers ook om hun rijwiel gratis te laten graveren bij ons. Als zo'n fiets opduikt, is het een koud kunstje om de eigenaar ervan terug te vinden en het schrikt dieven ook wel af.'

De politie draagt verder nog haar steentje bij aan diefstalpreventie door af en toe discreet plaatsen te observeren waar veel fietsen gestolen worden en bij fietslichtcontroles ook na te gaan of het vehikel niet gestolen is.

Pieter Vercruyssen (Max Mobiel): 'Maar ook de mentaliteit moet veranderen. Vooral de jeugd vindt het meenemen van fietsen zonder slot de gewoonste zaak van de wereld. En die nonchalance! Liever dan hun fiets te laten herstellen, laten ze hem achter aan het station of keilen ze hem in het water.' (gn)