De regering riep op 23 juni vorig jaar het interministerieel commissariaat influenza in het leven. Dat moet het hoofd bieden aan een mogelijke pandemie bij de mens als gevolg van de vogelgriep. Het commissariaat beheert ook het Belgisch urgentieplan voor een grieppandemie.