'We betreuren het ten zeerste dat Casier onze boodschap nog steeds niet begrijpt en ons afschildert als een bende onwetende kwajongens zonder dossierkennis', zegt Didier Caestecker namens Groenfront! 'Natuurlijk zijn wij er ons van bewust dat het bos op industrieterrein ligt, daar gaat onze actie net om. Bos dat ingekleurd staat als bosgebied wordt niet meer bedreigd, in tegenstelling tot zonevreemde bossen, zoals de bezette 3,5hectare van het Lappersfortbos. Een kwart van de bossen in Vlaanderen zijn zonevreemd. Hiervan zijn meer dan 10.000hectaren onmiddellijk bedreigd.'

'Casier beweert verder dat hier meer bomen zullen staan na het neerpoten van kantoorgebouwen loodsen en parkings', zegt Caestecker. 'Vreemde logica. Vervolgens noemt hij het klassieke zoethoudertje dat de nieuwe bedrijfsruimtes jobs zullen opleveren. In de praktijk gaat het erom de betonmolen te laten draaien. Er zijn bouwplannen maar geen bestemming. Fabricom wil het gebied verkopen aan een bouwpromotor die op zijn beurt nog kopers moet zoeken. Het vertrekpunt is dus niet een bestaande behoefte. Er is in Vlaanderen een leegstand van 30procent van de bedrijfsgebouwen, waarvan 65panden in Brugge.'

Volgens Caestecker bezetten op dit moment tussen de 15 en 45mensen het Lappersfortbos. (tlb)