De recente toespraak van de koning deed vooral in Vlaanderen heel wat stof opwaaien. Opnieuw gingen stemmen op om de bevoegdheden van het koningshuis nog sterker te beknotten en de koning een louter ceremoniële functie toe te kennen. De Belgische bevolking blijft het koningshuis steunen maar de meningen zijn verdeeld per gewest. Veel meer dan in Vlaanderen (56 procent) en zelfs Brussel (58 procent) staan vooral de Walen (68 procent) achter de monarchie.

Er zijn nog meer verschillen. Prins Filip is voor 61 procent van de ondervraagde Walen het meest bekwaam als koning, in Vlaanderen vindt hij geen meerderheid (46 procent). In Vlaanderen kiest 39 procent al voor prinses Astrid.

Ook een nieuwe mogelijke staatshervorming splitst ons land in tweeën. Meer dan de helft van de Vlamingen wil meer autonomie voor de gewesten, in Wallonië stoot de vraag naar meer bevoegdheden op een welgekend ,,non'' bij 60,7 procent van de ondervraagden.

Meer dan 37 procent van de Vlamingen wil de macht van koning Filip I beperken, in Wallonië maar 11 procent. Bij de zuiderburen is er zelfs een kwart die hem méér macht wil geven.

Zelfs over de huidige koning en zijn voorganger-broer zijn de meningen verdeeld. De Vlamingen vinden Albert II beter, de Walen hebben het voor Boudewijn I.