Wat voor Bourgondisch Vlaanderen levensnoodzakelijk is - minstens een vakantieweekje per jaar - is voor bijna 350.000 Vlamingen een onbereikbare droom. De Hasseltse vzw Horizont, acht jaar geleden ontstaan uit arbeidscentrum De Wroeter, probeert de reisdrempel voor een aantal van deze vakantiearmen een stuk lager te maken.

'We doen dat via betaalbare ervaringsreizen voor iedereen die nooit kan herbronnen in de vakantiesfeer', zegt voorzitter Carien Neven. 'Groepsreizen voor man en vrouw, van 18 tot 80 jaar. We krijgen ook steeds meer jongeren. Het initiatief lokt vooral de laatste maanden enorm veel volk. Vandaar dat we met wachtlijsten moeten werken.'

De reizen in binnen- en buitenland mogen er zijn: de Ardennen, Denemarken, de Vlaamse kunststeden, Frankrijk of Nederland. Carien: 'De mensen in ons doelpubliek hebben een laag inkomen en een zogenaamd omio-statuut: weduwen en weduwnaars, mensen met een handicap, gepensioneerden en langdurig werklozen. Voorts zijn het ook mensen in armoede, kansarmen en personen met een meervoudige achterstellingsproblematiek.'

Op drie jaar tijd is het aantal mensen dat Horizont op reis laat gaan, gestegen met 63 procent. 'We sturen nu 332 mensen op reis, hoewel we maar voor 150 mensen subsidies krijgen.'

Het mooie initiatief is ook Groen!-Limburg en Groen!-Plus opgevallen. Elk jaar zetten zij een aantal verdienstelijke organisaties in de bloemetjes tijdens hun fietstocht door Limburg. 'Groen!-voorzitter Johan Danen: 'Steeds meer mensen hebben wel vakantie, maar kunnen niet op reis. Wij geven Horizont een Groene Pluim wegens hun onafhoudende strijd tegen sociale uitsluiting. Horizont probeert ook dat ietsje meer te bereiken door begrippen als grenzen verleggen, zelfontplooiing en sociale integratie centraal te stellen.'

Naast georganiseerde en begeleide groepsvakanties serveert Horizont ook een ruim aanbod aan vrijetijdsactiviteiten waarop mensen die het financieel moeilijk hebben, kunnen intekenen. 'Met Rap op Stap hebben we al 1.700 boekingen gedaan op anderhalf jaar tijd', zegt Horizont-medewerkster Marleen De Beuckelaer. 'Dit initiatief-op-maat regelt uitstappen en vakantieverblijven aan een sociaal tarief.'

Marleen is erg opgetogen met de Groene Pluim : 'Een hart onder de riem en een stimulans. We werken samen met Toerisme Limburg, Toerisme Vlaanderen, de provincie maar ook met Grenslandhallen en de stad Hasselt. We willen ook met andere steden samenwerken en denken daarbij als eerste aan Sint-Truiden.'