Het Wetenschapspark Arenberg ligt aan de Koning Boudewijnlaan in Heverlee. Vier jaar geleden begon Interleuven in het gebied van dertien hectare met de bouw van gebouwen die vooral bestemd zijn voor spin-offbedrijven van de KU Leuven. In totaal is er plaats voor vier gebouwenclusters, samen goed voor vele duizenden vierkante meter kantoor- en laboratoriumruimte en duizenden arbeidsplaatsen. Vandaag staan er al twee gebouwen, met daarin onder meer het draadloze technologiebedrijf Option. Daarnaast bouwde de KU Leuven op de terreinen een bio-incubator en staan op dit moment ICT3 en 4 in de steigers.

Hoewel er plaats is en plannen zijn om op Arenberg meer gebouwen - onder meer een tweede bio-incubator - te bouwen, is de kans groot dat het daarbij voorlopig blijft. Volgende week buigt de Raad van State zich over de klacht die een buurtbewoner en de Vrienden van Heverleebos en het Meerdaalwoud indienden. Een beslissing volgt enkele dagen later.

'De klacht handelt over het verlies van de groene en open ruimte in de Dijlevallei', legt Johan Verstraeten, de advocaat van de Vrienden van Heverleebos en het Meerdaalwoud, uit. 'Het wetenschapspark ligt in een biologisch zeer waardevol natuurgebied. Daarom is er verzet tegen de bestemmingswijziging die van het gebied van een zone voor openbaar nut een wetenschapspark moet maken. Er zijn in Leuven genoeg alternatieven om een wetenschapspark te bouwen.'

Drie jaar geleden vernietigde de Raad van State die wijziging al eens, op basis van een procedurefout. Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open VLD) voerde toen in een recordtempo een gewestplanwijzing door. 'Nu argumenteren we dat de nieuwe ruimtelijke inrichting geen rekening houdt met de bestaande richtlijnen voor ruimtelijke ordening. De auditeur volgt ons daarin en geeft een negatief advies. Dat wordt bijna altijd gevolgd door de Raad van State. In dat geval kunnen er geen nieuwe gebouwen gezet worden en komt mogelijk ook de toekomst van bestaande gebouwen in het gedrang', vertelt Verstraeten.

Karin Brouwers, de Leuvense schepen van Ruimtelijke Ordening (CD&V), is verbaasd. 'Omwille van het belang voor Leuven, de unief en de economie heeft de Vlaamse regering destijds de gewestplanwijziging versneld goedgekeurd. Maar blijkbaar wordt die beslissing opnieuw aangevochten, net op een moment dat wij ervan uitgingen dat alles in orde was', zegt ze.

Of de gebouwen echt zonevreemd, zijn is voer voor discussie. Strikt genomen kan je je inderdaad afvragen wat het openbaar nut is van een beursgenoteerd bedrijf. Een wetenschappelijk laboratorium is wellicht relevanter voor de mensheid. Toch vreest Brouwers niet voor de toekomst van het Wetenschapspark. 'Als de Raad van State het advies van de auditeur volgt, wordt het moeilijk om in de volgende jaren vergunningen voor nieuwe gebouwen te laten goedkeuren. Aula's bijvoorbeeld zijn er dan wel toegelaten, maar dat heeft weinig zin. Toch rekenen we erop dat een definitieve oplossing niet meer lang op zich laat wachten. Binnenkort zitten we opnieuw samen met de diensten van minister Van Mechelen voor de definitieve afbakening van het stedelijk gebied Leuven. Dan kan het Wetenschapspark definitief geregulariseerd worden.'