Aan de basis ligt een meningsverschil met het schepencollege en een andere visie op wat er wordt bedoeld met 'sponsoring in natura'.

Voorzitter Eric Hautekeete: 'De vzw kreeg voor de editie 2008 van de stad een subsidie van 10.000euro. Twee jaar geleden was dat nog 30.000euro en in 2007 toch nog 20.000euro. Wij moesten het vorig jaar dus met heel wat minder doen. Maar er was een afspraak, dat voor elke euro die wij bovenop die 10.000euro zouden inbrengen, de stad net hetzelfde zou doen. Weliswaar met een limiet tot maximaal 5.000euro. Wij dachten die te halen door de waarde van de spotjes op Classic 21 en op WTV in te brengen als sponsoring in natura, waarvan de waarde berekend werd op respectievelijk 9.000 en 5.000 euro. Wij zaten zelfs over de limiet. Maar het college oordeelde dat het om een redactionele invulling ging, die niet gelijk staat met sponsoring in natura. Hoe dan ook: de stad hield het bij 10.000euro', zegt Hautekeete.

'Omdat wij gerekend hadden op die extra centen, raakte ons budget niet in evenwicht', vervolgt hij. 'Omdat ik niet bereid ben er zelf nog - zoals in het verleden dikwijls het geval was - geld in te stoppen en omdat ik ook mijn ontslag gaf als ambtenaar in ontmoetingscentrum het Spoor, heeft de vzw beslist zowel de maandelijkse concerten als het festival op te doeken.'

Schepen van Financiën Rik Pattyn (CD&V) vindt het jammer dat Live Music die beslissing nam. Maar hij had het ook enigszins verwacht. 'Het is juist dat de stadstoelage in drie jaar tijd werd teruggeschroefd. Maar wij hebben vooraf telkens duidelijke onderhandelingen gevoerd. Niet alleen de vzw kreeg enkele jaren geleden nog 30.000euro toegeschoven, maar ook de concerten werden gesponsord. Wij betaalden Eric als halftijdse ambtenaar enkel en alleen voor de organisatie ervan. Het festival zelf heeft zeker waarde voor onze stad, maar werkt toch in een niche. Ook in andere steden en gemeenten stel ik vast dat kleinschalige festivals het niet makkelijk hebben. Niettemin staat er in het budget 2009 opnieuw 10.000euro ingeschreven voor de vzw. Over die sponsoring in natura toch nog dit: publiciteit voeren via een Waalse vrije radio en daarvoor een waarde van 9.000 euro aanrekenen zonder concrete documenten, vindt het college toch minder transparant. Wij beschouwen het als een redactionele aangelegenheid, terwijl de vzw dat als publiciteit ziet, waarvoor wij extra zouden moeten steunen. Intussen heeft Live Music wel een procedure opgestart om alsnog die 5.000 euro extra te krijgen.' (djw)