Alles begon met een resolutie die de Klaver-fractie op de raadszitting van einde maart dit jaar wilde laten goedkeuren. Burgemeester Karel Servranckx (LVB-VLD) ging echter een stap verder. Hij diende een amendement in om een procedure voor de rechtbank te kunnen starten en een advocaat aan te stellen op kosten van de gemeente.

Zo gebeurde en de advocaat koos voor de klassieke procedure in plaats van die van kortgeding. De eis bestond er in een verbod te bekomen op het laten plaatsvinden van onwettige verkiezingen, al dan niet beperkt tot het grondgebied van de gemeente Steenokkerzeel. Tevens wil men dat de gemeente niet verplicht kan worden onwettige verkiezingen te laten plaats vinden. Er werd zelfs een schadevergoeding gevraagd.

Normaal zou de zaak worden ingeleid op 25 mei voor een kamer met drie rechters. Bij de rechtbank gebeurde echter een fout. De zaak werd op de rol gezet voor een kamer met alleenstaande rechter en er moest een nieuwe aanvraag tot vaststelling gedaan worden, ook door de veranderde wetgeving wat betreft de vaststellingen tot instaatstelling voor de rechtbank. De advocaat van de gemeente verzocht daarom begin september de rechtbank om dwangmaatregelen. Sedertdien gebeurde er blijkbaar niets meer. De gemeente heeft de advocaat nu om uitleg gevraagd om te weten hoever de procedure staat. (rbz)