Het was Johan Sauwens, toen nog Vlaams minister (CD&V), die in 2000 aankondigde dat het Leuvense Vlaams Huis er in 2005 zou staan. De beslissing om in Leuven een VAC te bouwen past in de filosofie dat de verschillende buitendiensten in de provinciehoofdsteden gegroepeerd moeten worden in centrale gebouwen. Antwerpen en Hasselt hebben al een Vlaams Huis, voor Brugge is de aanbesteding rond en in Gent zijn er concrete plannen.

De procedures voor de bouw in Leuven begonnen al in de jaren negentig. Sauwens bleek wat te voortvarend. Het werd stil en de plannen verdwenen in de koelkast, tot Vlaams minister van Ambtenarenzaken Geert Bourgeois (N-VA) een behoeftenstudie uit liet voeren. Daaruit bleek dat een vestiging van de Vlaamse administraties aan de Diestsepoort, vlakbij de bussen van De Lijn en de treinen van de NMBS, de meest haalbare kaart is. In 2006 werd zelfs al een bouwaanvraag ingediend, maar de onduidelijkheid bleef bestaan. Wel verkocht de NMBS de grond waarop het gebouw zou komen al aan een projectontwikkelaar.

Tot gisteren. Op voorstel van Bourgeois en zijn collega van Financiën Dirk Van Mechelen (Open VLD) keurde de Vlaamse regering de bouw van het Vlaams Huis goed. Het Leuvense VAC biedt plaats aan goed achthonderd Vlaamse ambtenaren die nu nog her en der in de stad verspreid werken en zal er staan tegen 2010. De Vlaamse regering huurt het gebouw voor 27 jaar.

Het ontwerp is van het Leuvense architectenbureau Jaspers-Eyers en Partners, in samenwerking met Gigantes-Zengelis Architects en Bureau Bouwtechniek. Het gaat om een langgerekte sokkel met daarop een toren van liefst zeventien verdiepingen aan de Vuurkruisenlaan. Ter vergelijking: het Provinciehuis aan de Tiensevest telt elf verdiepingen. Het VAC wordt het sluitstuk van de ontwikkeling van de Leuvense stationsbuurt en vormt een bijna-spiegelbeeld met het Provinciehuis.

Volgens Bourgeois kon het VAC geen betere locatie krijgen. 'Het ligt vlakbij het station, de vertrekplaats van De Lijn, de Leuvense binnenstad en talrijke parkeermogelijkheden', meent hij. 'Dat is niet alleen belangrijk voor de achthonderd mensen die er over twee jaar zullen werken, maar ook voor de bezoekers. Want naast de kantoren worden ook heel wat Vlaamse loketten in het VAC samengebracht. Voor de burger wordt zo de dienstverlening van de Vlaamse overheid gelokaliseerd op één maximaal bereikbare locatie.'

De werkruimtes voor de ambtenaren worden ingericht volgens het 'Anders Werken' principe, dat de Vlaamse overheid geleidelijk bij al haar diensten introduceert. Dit is een combinatie van tele- en thuiswerk en innovatieve flexibele kantoorruimtes. Daarbij heeft niemand per definitie nog een vaste werkplek en zijn er minder werkplekken dan personeelsleden.

Patricia Ceysens, de Leuvense vertegenwoordiger in de Vlaamse regering, (Open VLD) apprecieert vooral dat het VAC 'een voorbeeld van energievriendelijkheid' wordt. Zo wordt er extra geïnvesteerd in isolatie en energiebesparende technieken.