Decathlon bezit ongeveer 2.750 vierkante meter verkoopsoppervlakte in de Brugsesteenweg. Op het nieuwe adres breidt dit cijfer uit tot 4.000 vierkante meter. De opening van de nieuwbouw op het terrein tussen de Roeselaarse ringbaan, Groenestraat en Abraham Hansstraat, is gepland eind dit jaar. De sportzaak heeft haar bouwvergunning al op zak. Daarin is sprake van 420parkeerplaatsen. Decathlon Roeselare krijgt in een normale week ruim 3.000 klanten over de vloer.

'Deze toeloop hypothekeert de verkeerssituatie in de Brugsesteenweg. De lastige bereikbaarheid van de handelszaak op haar huidig adres is trouwens een belangrijke aanleiding voor de herinplanting. De verkeersproblemen dreigen zich te verplaatsen na de verhuizing', zegt Filiep Bouckenooghe van Groen!.

'De Groenestraat slikt al heel wat fietsende schooljeugd uit de richting van Oostnieuwkerke, Passendale of Moorslede. Langs de drukke invalsweg zijn er twee scholen plus wijken en ter hoogte van de Decathlon-vestiging komt een nieuwe grote verkaveling aan de overkant van de straat. De toegang van de Decathlon-parking komt recht tegenover de in- en uitrit van de verkaveling. Deze combinatie van factoren zal leiden tot een bijkomende verkeersbelasting in de Groenstraat en haar vernieuwde kruispunt met de Roeselaarse ringbaan. Deze dreigende verkeersoverlast zal uiteraard de risico's op onveilig verkeer verhogen. Een grondige mobiliteitsstudie is nog niet gebeurd, alhoewel het schepencollege al een bouwvergunning afleverde. We willen dat de studie er alsnog komt om dan passende maatregelen te kunnen nemen.'

'Het schepencollege besliste na een advies van verscheidene instanties. Deze experts formuleerden in hun adviezen geen specifieke opmerkingen over de verkeersveiligheid in de Groenestraat', reageert schepen voor Openbare Werken Omer Hoorne (CD&V). 'De lokale politie vestigde de aandacht op de gewenste inplanting van bredere parkeerplaatsen voor mensen met een beperking dichter bij de in- en uitgang van de parking. Voor de rest kregen we geen signalen over een problematische verkeerssituatie op termijn.'

Westlaan

'Dit jaar loopt de heraanleg van de Westlaan van stapel. De automobilisten zullen vanuit de Groenestraat niet langer de ringbaan kunnen oversteken. Deze maatregel zal de verkeersdrukte in de Groenestraat doen verminderen. Het kruispunt van de Roeselaarse ringbaan en Groenestraat werd op dezelfde manier heringericht zoals in de Iepersestraat of Oostnieuwkerksesteenweg. Daar zijn geen problemen, ondanks de grotere verkeersdrukte dan op het kruispunt Groenestraat/ringbaan. De Groenestraat wordt breder. Ter hoogte van zowel Decathlon als de nieuwe verkaveling werd grondafstand geëist voor de aanleg van vrij liggende fietspaden. De Groenestraat is ook goed bereikbaar voor het openbaar vervoer via buslijn 5 (kerkhof).'

Decathlon wacht tot morgen om te reageren.