Er loopt onder meer nog een beroep tegen de Vlarem-vergunning, waardoor de bouwvergunning niet uitvoerbaar verklaard wordt. Er loopt bovendien een procedure over de ontsluitingsweg, die nota bene al werd aangelegd.

Al in 2001 stelde toenmalig minister van Justitie Marc Verwilghen (Open VLD) de ministerraad voor om in Dendermonde een nieuwe gevangenis te bouwen, ‘omdat een gloednieuwe inrichting bouwen goedkoper uitvalt dan de volledige renovatie van het bestaande complex'. De bouw zou klaar zijn tegen 2006, zo werd indertijd aan het schepencollege gemeld.