Motorclub AMC De Toekomst uit Dworp, elk jaar organisator van het Belgisch kampioenschap motorcross op de Kesterheide, is ontgoocheld door de aankoop van Natuurpunt. 'Het ligt voor de hand dat we nu zullen moeten stoppen met het organiseren van ons jaarlijks motorcrossweekend', zegt voorzitter René De Boeck. 'Aanvankelijk had men ons wel een uitdoofscenario van vijf jaar beloofd, maar nu wil men ons nog maar twee jaar motorcross toestaan. Begin mei onderhandelen we voort. Het is zeker niet aangenaam om op deze manier te moeten stoppen. We zouden graag nog doorgaan tot 2015, dan zou het onze vijftigste cross op de Kesterheide zijn.'

Natuurpunt ziet de aankoop van de Kesterheide niet als een eindpunt. 'Wij willen in de toekomst nog aankopen doen in het gebied', zegt Loeckx. 'Wij hopen op termijn via vrijwillige aankopen een natuurgebied te creëren van 80 tot 100hectare tussen Kesterheide, Lombergbos en De Paddenbroek. We willen dit doen in de beste verstandhouding met alle betrokkenen.'