'We willen mensen beter informeren over voorzorgsmaatregelen om veiligheid te bevorderen', klinkt het bij de Politiezone Klein-Brabant. 'Zowel binnen- als buitenshuis kunnen zich heel wat situaties voordoen waarbij enkele nuttige tips voor meer veiligheid kunnen zorgen.'

Aan de hand van filmpjes werd de senioren uitgelegd op welke zaken zij moeten letten in het belang van hun veiligheid. Tussen de filmpjes door was er ruimte voor dialoog. De senioren wisselden onderling tips uit over hoe zij hun huis en omgeving op een rationele manier kunnen beveiligen.