'Sterk programma'

Kris Mercken: "Onze lijsttrekster Ann Baptist (foto) heeft samen met haar team een sterk programma geschreven. Wij hebben dit programma samengevat in twaalf krachtlijnen, die we naar voor schuiven als de speerpunten van ons programma voor 14 oktober", zegt de secretaris van N-VA Genk. 

In het beleidsprogramma is ondermeer het woonbeleid, het ontwikkelen van een ondernemingsvriendelijk klimaat, de voor- en naschoolse opvang, de gezondheidszorg, jeugd, senioren en veiligheid opgenomen.

 Bart Anthonissen trekt kandidatuur in

Het bestuur van N-VA Genk heeft dinsdag besloten om de kandidatuur van Bart Anthonissen niet langer te steunen. Anthonissen stelt zich geen kandidaat meer op de kieslijst van N-VA Genk voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij bood zijn ontslag aan per e-mail. Het N-VA bestuur van Genk aanvaardt dit ontslag.

Krachtlijnen N-VA Genk