In het kader van deze procedure wordt het dossier ter inzage gelegd van 1/8/2012 tot 29/9/2012. Het dossier kan op de milieudienst, Bloemestraat 45 worden ingezien alsook via de website van de dienst MER: www.mervlaanderen.be.

 

Alle opmerkingen kunnen tot 29/9/2012, al dan niet via de gemeente, worden overgemaakt aan de dienst MER.