• Eindhout: oud gemeentehuis
• Veerle: ter hoogte van kerktrappen
• Veerle-Heide: aan de kerk
• Klein-Vorst: naast de inkom van de kerk
• Groot-Vorst: aan de kerk

De begrafenisondernemers uit de regio werden hierover geïnformeerd. Ook werd in elke deelgemeente een verantwoordelijke aangeduid waartoe men zich kan wenden om het bericht op te hangen.

Tine Gielis (burgemeester): "Naast de elektronische informatieborden trachten we ook via dit communicatiemiddel de Laakdallers de gelegenheid te geven om informatie aan elkaar door te geven. We leven in een veranderd maatschappijbeeld waarin mondelinge informatie-doorstroming minder aan de orde is. Het is mede op vraag van vele Laakdallers dat deze kasten voorzien worden. "

 

-ludo v -