Voorzitter Johan Leeman dankte iedereen van de afdeling voor hun bijdrage en inspanningen tijdens het voorbije werkjaar. De vrijwilligers werden geprezen voor hun veldwerk en dagdagelijkse inzet zowel voor als achter de schermen.

Wie zich geroepen voelt om de afdeling in haar werking bij te staan, kan terecht bij de afdelingsvoorzitter (wnd.) Johan Leeman, tel. 0476 470 890 Helpende handen zijn steeds welkom!
Meer info op www.rodekruisbowo.be.