Intussen worden stappen ondernomen om de passagiers van de trein naar hun eindbestemming over te brengen.