De prinses is momenteel leerlinge aan het Sint-Jan-Berchmanscollege in Brussel, waarin zij door haar oudere neven en nichten, de kinderen van prinses Astrid, werd vooraf gegaan. Voor het eerst zal een toekomstige monarch van kinds af aan onderwijs volgen in het Nederlands.

Op de foto's wordt vooral de opvallende fysieke gelijkenis met haar vader, prins Filip, duidelijk. Naast Elisabeth telt het gezin van prins Filip en prinses Mathilde nog drie andere kinderen: zoontjes Emmanuël en Gabriël en dochter Eléonore.