Wetenschappers vermoeden dat een school vissen door een getijdenverandering verrast werd en zo op het strand belandde, mogelijk nadat ze door een roofvis opgejaagd waren.

Een andere mogelijke verklaring is dat de vissen door een storm op het strand werden geblazen. Ook de optie dat ze werden gedood door zoetwater van een nabijgelegen riviermonding ligt op tafel.

De buurt rond het strand wordt echter geconfronteerd met een ander probleem: als de vissen niet snel wegspoelen, dreigt een helse stank hun deel te worden.