Het onderzoek naar de Franse zanger begon volgens het blad in december 2010 en bracht een complex netwerk van vennootschappen aan het licht die 'eerder barok werken'. Zo werden activa van Luxemburg overgebracht naar een vennootschap in Liberia.

De zanger leeft sedert meer dan 30 jaar op gespannen voet met de Franse fiscus en vestigde zich in 2007 in Zwitserland, waaronder zijn persoonlijke inkomsten vallen. Zijn artistieke en commerciële activiteiten in Frankrijk vallen echter nog steeds onder de Franse administratie.

Gevraagd naar een reactie, had de persdienst van Hallyday dinsdagavond 'op dit ogenblik geen enkele commentaar'. De zanger bracht dinsdagavond in Los Angeles zijn tournee 2012 op gang, een terugkeer op de scène na gezondheidsproblemen.