De man had sinds eind 2011 problemen met het gerecht. Zaks werd in staat van beschuldiging gesteld wegens schriftvervalsing, actieve en passieve corruptie, oplichting en het witwassen van geld. Hij zat een tijd in voorhechtenis.

Léon Zaks maakte deel uit van de top 5 van de administratie en zat in het directiecomité.