Mia werkte voor de kansarmen, hield voordrachten, stuurde ‘bedel-’ en dankbrieven en contacteerde de overheden. St-Vincentius levert onder meer voedselpakketten aan kansarmen. ‘In ‘91 ging Mia van start met de conferentie Leopoldsburg-Ham-Tessenderlo’, zegt de nieuwe voorzitter Ludo Grieten. ‘Nu is Leopoldsburg zelfstandig. In Leopoldsburg en Ham worden telkens negentig gezinnen ondersteund, in Tessenderlo vijftig.’ De afdeling beschikt over twintig vrijwilligers. Grieten bedankte de medewerkers, het OCMW, het provinciaal bestuur, de geestelijken, het Loois Hulphuis, en de Rotary voor de kerstpakketten en alle milde schenkers. Wie 40 euro stort, krijgt een fiscaal attest. Overigens geeft de armoedebarometer aan dat het aantal ‘gegadigden’ elke maand stijgt. De afdeling heeft dan ook veel steun nodig.