Het gebied waarop het Oost-Vlaamse dorp Doel ligt, kreeg op een nieuw plan van ruimtelijke ordening de invulling 'havengebied' van de Vlaamse regering. Op het grondgebied zou op termijn een extra dok komen, ter uitbreiding van de haven van Antwerpen.

Doordat de Raad van State dat plan, dat het eerder al schorste, nu als ongeldig beschouwt, kunnen de bewoners van het dorp in Beveren niet onteigend worden. De Vlaamse regering heeft ondertussen echter al een nieuwe procedure opgestart, zodat de uitbreiding van de Antwerpse haven toch doorgang kan vinden.

Daarbij is een nieuw plan van ruimtelijke ordening ingediend, waarin rekening gehouden werd met de opmerkingen van de Raad van State.