De Vlaamse en federale ministers besloten maandag dat het shoppingcenter van 28.000 vierkante meter in Be-Mine er niet zal komen. Burgemeester Marcel Mondelaers (CD&V) is zwaar teleurgesteld.

‘We leven in een land van lobbyisten en belangengroepen die een werk van jarenlange adem vernietigen’, zegt hij. ‘We hoorden dat de sociaaleconomische vergunning geschorst werd door vijf kabinetsmedewerkers. Daarbij ook twee kabinetten van Waalse ministers die daarmee een investering van 200 miljoen in Vlaanderen blokkeren. Mochten we een gelijkaardig project in Wallonië neersabelen, dan zou het kot te klein zijn.’

Mondelaers vindt de argumentatie allesbehalve aanvaardbaar. ‘Het dure mobiliteitsplan keurde iedereen lang geleden goed. Nu heeft men het er plots moeilijk mee. Dan haalt men ook de Vlaamse winkelnota naar voren terwijl die voor gelijkaardige projecten in Tongeren en Houthalen geen probleem vormde.’

Unizo-Limburg deelt de mening van Mondelaers niet en spreekt zich tevreden uit. ‘Een shoppingcenter van dergelijke oppervlakte inplanten buiten het centrum, staat haaks op het kernversterkende beleid van de Vlaamse overheid’, zegt directeur Bart Lodewyckx.

De vele extra banen lacht Lodewyckx weg. ‘De netto aangroei van de tewerkstelling zou vrij beperkt zijn omdat heel wat banen uit het centrum en omliggende gemeenten zouden verdwijnen.’

Unizo-Limburg verwacht snel een nieuwe aanvraag. ‘We hopen dat het aangepaste project wel aan de voorwaarden voldoet. Dat wil zeggen met minder winkels en veel kleiner in oppervlakte.’

Ook vzw Middenstand Beringen en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) reageren tevreden. Voor Middenstand Beringen moet een kleiner project met plaats voor de grote winkelketens wel mogelijk zijn.

Stijn Bijnens, directeur van de Limburgse Reconversie-Maatschappij (LRM), heeft begrip voor de argumenten. Maar hij benadrukt dat zonder een groot winkelgedeelte het herstel van 10.000 vierkante meter erfgoed onmogelijk is. ‘We beraden ons over mogelijke stappen’, zegt Bijnens. Een optie is naar de Raad van State stappen om de beslissing ongedaan te maken.

Be-Mine maakt ook duidelijk dat het zwembadencomplex en de nieuwe woonwijk met 350 wooneenheden niet in het gedrang komen.

Het is nu afwachten op een mogelijk nieuwe aanvraag van de investeerders. ‘Ik hoop dat LRM heel snel met de partners aan tafel kan gaan zitten om in de eerste plaats er voor te zorgen dat de rest van het project kan doorgaan’, zegt Ingrid Lieten (SP.A). ‘In de tweede plaats moet er een oplossing komen voor het shopping-gedeelte.’