Het convenant regelt rechten en plichten van de werknemers, vooropgesteld dat huidige eigenaar Mitsubishi op 1 januari 2013 het bedrijf heeft verkocht aan VDL.

In het akkoord is onder meer afgesproken dat alle werknemers van NedCar uiterlijk op 1 januari 2015 in dienst worden genomen door VDL NedCar, zodra BMW er begint met de productie van Mini’s.

Tot die tijd wordt hun uitkering of loon elders aangevuld tot 100 procent van het huidige loon. Bij NedCar werken ook enkele honderden Belgen.