Hendrik Bogaert en zijn collega voor Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel verwachten voortaan elke maand een rapport. "Eerder werd al beslist dat elke dienst over een goedgekeurd personeelsplan moet beschikken", zei Bogaert na afloop van de federale ministerraad. "Diensten die dat niet hebben krijgen een tijdelijke wervingsstop."

Met de nieuwe monitoring wil de federale regering de kosten beter in de hand houden. De personeelskosten vormen 80 procent van de primaire uitgaven bij de overheidsdiensten. Het doel is meer te doen met minder middelen.

In totaal staan er om en bij de 132.000 ambtenaren op de loonlijst van de federale overheid.