De geestelijke heeft de hem aangewreven feiten bekend. Ze zouden zich hebben afgespeeld in de regio Rijsel en Duinkerken, vanaf de jaren zeventig tot de beginjaren van de huidige eeuw. Er is een tiental slachtoffers bekend.

Begin dit jaar hadden twee slachtoffers een klacht ingediend.