‘Vernoemde bedragen zijn zeker niet bedoeld ter persoonlijke verrijking van de pastoor’, verduidelijkt Penne. ‘Ze worden ons opgelegd door het bisdom voor alle parochies. De voorzitter van de kerkraad heeft met het innen van dat bedrag de richtlijn alleen maar correct uitgevoerd.’