Tot tweemaal toe kreeg de vrouw enkele controleurs over de vloer. Die stelden heel wat inbreuken vast en de zaakvoerster kreeg twee keer een boete, maar moest uiteindelijk toch verschijnen voor de rechtbank. Toen de zaak werd ingeleid, daagde Thuy T. niet op en werd ze bij verstek veroordeeld. Ze tekende nu beroep aan. Haar advocaat had gehoopt opschorting te kunnen krijgen, maar het bleef bij een boete. Dit keer weliswaar herleid tot de helft.