Drie maanden na de passage van de Indignados, die een week in het gebouw verbleven, kan er eindelijk begonnen worden met de opruiming omdat er eerst klaarheid moest komen over het verzekeringstechnisch aspect. Die kwestie is nu uitgeklaard. (blg)