De Damvallei ligt vlak bij Gent, aan een oude Scheldemeander in Destelbergen en Laarne. Hoewel het gebied door het klaverblad van de E17 en de grote ring rond Gent (R4) wordt doorsneden, is de Damvallei een prachtig natuurgebied van grote Europese waarde. Door allerlei nefaste invloeden (sportvisserij, populierenaanplant, verwaarlozing, vertuining en een slechte waterkwaliteit) was de natuur er echter sterk op achteruit gegaan. In 1994 startte de plaatselijke afdeling van Natuurpunt daarom met de aankoop van enkele percelen om de resterende natuurwaarde van het gebied veilig te stellen. Ook het Groencomité Destelbergen had eerder al een aantal initiatieven gelanceerd om de Damvallei te beschermen. Met het LIFE-project van de Europese Unie ontving de overheid vijf jaar geleden maar liefst 1,1miljoen euro en kwam het natuurherstel pas echt op gang. 'Uiteindelijk werd 2,2 miljoen euro verzameld', zegt voorzitter Walter Roggeman van Natuurpunt. 'Dat geld hebben we zeer goed besteed en het resultaat is vandaag al te zien in het natuurgebied.'

'Ook de gemeente Destelbergen beseft meer en meer hoe belangrijk de Damvallei is voor de omgeving', vertelt schepen van Leefmilieu Rose Leirens (Open VLD). 'In 1994 verleenden we een subsidie van tien procent als een natuurvereniging een natuurgebied aankocht. Dat betekent concreet dat wanneer Natuurpunt Destelbergen een perceel koopt voor bijvoorbeeld 25.000euro, de gemeente 2.500euro betaalt. In totaal hebben we zo al voor 73.000euro bijgedragen. Het is dus deels ook de verdienste van de gemeente, al mogen we de vrijwillige inzet van Natuurpunt zeker niet vergeten', onderstreept Leirens.

De Europese steun werd niet alleen gebruikt om de uitzonderlijke natuurwaarden in de Damvallei te behouden en te herstellen, maar ook om het gebied voor het brede publiek te ontsluiten. In totaal liggen er nu bijna negentien kilometer bewegwijzerde wandelroutes. Deze wandelpaden loodsen bezoekers door het natuurreservaat en geven samen met een nieuwe vogelkijkhut en infopanelen een goed beeld van de natuurherstelwerkzaamheden.

Het publiek kan kiezen uit vier verschillende routes. Twee daarvan zijn geschikt voor kinderwagens of rolstoelen. De andere paden zijn dan weer vrij avontuurlijk. Je kan de gloednieuwe wandelbrochure verkrijgen in de bibliotheek, het gemeentehuis en heel wat handelszaken in Destelbergen. Verder verschijnt in december een kijk- en leesboek: De Damvallei, een b(l)oeiend verhaal, dat alle geheimen over het gebied onthult.

Meer info op www.damvallei.be of surf naar www.gentenaar.be/destelbergen voor een aantal prachtige foto's.