Werken tot 65 wordt geen recht maar een mogelijkheid, zoals voor de andere ambtenaren: ze moeten het fiat krijgen van hun baas: de leidend ambtenaar in de administratie en de schooldirecteur in het onderwijs. In de beslissing van de federale ministerraad van vrijdag staat dat de toelating wordt gegeven jaar per jaar. Er is geen leeftijdslimiet op gezet. Er wordt nog gewerkt aan de regeling voor de verrekening van die verder werken in het latere pensioen. (gteg)