K3 - Het K3-gebouw op het UZ wordt grondig gerenoveerd, om dan onder meer plaats te gaan bieden aan een Kennis- en Leercentrum van de faculteit Geneeskunde en een bibliotheek. Nog op de site van het UZ wordt blokA gesloopt en wordt er een nieuw Onderzoekscentrum gebouwd.OVERPOORT-KANTIENBERG - Op de Kantienberg komen 600 studentenkamers, met een nieuw groot restaurant eronder. Dat complex wordt gebouwd in een publiek-private samenwerking. De private partner krijgt in ruil het huidige Overpoort-restaurant.PLATEAU-ROZIER - Het Instituut der Wetenschappen krijgt eerst een nieuwe bibliotheek voor de Letteren en Wijsbegeerte, daarna worden vier jaar lang de straatgevels gerenoveerd en nadien volgt de interne restauratie.BOEKENTOREN - De restauratie van de Boekentoren zal de universiteit 30 miljoen euro kosten. Het is het enige project waarvoor er geld moet worden geleend.RESTAURANTS SINT-JANSVEST-DE BRUG - Eerst wordt het benepen restaurant aan de Sint-Jansvest gemoderniseerd, waarna het als uitwijkmogelijkheid kan dienen op het moment dat De Brug wordt aangepakt.AULA - De Aula aan de Voldersstraat haalt maar 29 op 100. De renovatie wordt gepland, maar de timing is afhankelijk van de toekenning van restauratiepremies.COUPURE - Voor de vakgroep Dierlijke Productie - nu penibel gehuisvest in Melle - en de onderzoeksgroep Aquacultuur die in de kelders zit van het Plateaugebouw, komt er een nieuwbouw op de campus Coupure. Daar komen ook Milieutoxicologie, Aquatische Ecologie en het Centrum voor Milieusanering.SPORTONDERZOEK - Aan de Watersportbaan worden de huidige containergebouwen afgebroken en vervangen door onder meer laboratoria voor het Sportonderzoekscentrum.