Ergernissen. Daar horen voor Alex Agnew in P-Magazine naast 'oeverloos lullende politici' en 'graatmagere babes' ook joden bij (zie de 'bloemlezing' hiernaast). Vindt het Forum der joodse organisaties de uitspraken van een dusdanig laag niveau dat het niet wenst te reageren, dan ziet Michael Freilich, hoofdredacteur van het maandblad Joods Actueel, dat anders.

Hij dient bij het Centrum voor Gelijke Kansen en voor Racismebestrijding een klacht in tegen zowel P-Magazine als Agnew. Het Centrum onderzoekt de kwestie. 'Het artikel is niet alleen schandalig en beledigend - vooral de passage over het feit dat joden zich maar hadden moeten verweren in de oorlog - er staan ook leugens in', aldus Freilich. 'Dat joden zich moeten gaan wassen als je hen hebt aangeraakt omdat jij een onrein mens bent, is pertinent onwaar.'

'Ben ik over de schreef gegaan?', reageert Alex Agnew enigszins verrast. 'Waarom is het toch zo dat elke bevolkingsgroep ongestraft beledigd mag worden, behalve joden? Voor alle duidelijkheid: ik heb niéts tegen joden. De Holocaust is een van de meest afschuwelijke gebeurtenissen uit de recente geschiedenis. Ik ben géén antisemiet. Ik woon tussen de joden. Had ik een probleem met hen, dan zou ik toch verhuizen?'

'Maar dit interview ging over ergernissen. Dan overdrijf je toch altijd? Moet ik dan een blad voor de mond nemen uit schrik om iemand te beledigen? Ik zeg toch niet: Hitler was een toffe gast? Maar iedereen weet toch dat het joodse volk ook fouten heeft gemaakt? Dat het bijvoorbeeld voordeel heeft gehaald uit de Holocaust? Er is zelfs een jood die daar een boek over heeft geschreven: The holocaust industry.'

'Waarom staat kritiek hebben op joden altijd meteen gelijk met antisemitisme? Er is geen tussenweg. Dáár heb ik een probleem mee.'