Aan Dina wordt gevraagd een teken van leven te geven om haar familie gerust te stellen. Wie het meisje nog gezien heeft sedert 20 maart, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. Dat kan via het gratis nummer 0800-30.300.