'Bijna 20% van de Westelse bevolking is 60jaar of ouder', zegt OCMW-voorzitter Harry Plettinx. 'Met het ouder worden stijgt ook de zorgbehoevendheid. Een nieuwe woon- en zorgkern moet aan de komende generaties een kwaliteitsvolle zorg garanderen.'

In de komende jaren zal de omgeving rond het bestaande OCMW-rusthuis Parel der Kempen totaal van uitzicht veranderen. Op de plaats waar nu tien bejaardenwoningen staan, bouwt het OCMW een nieuw rust- en verzorgingstehuis met 130woongelegenheden. Vooraleer deze bouwwerken starten, zullen de bewoners van de huidige woningen verhuizen naar de nog te bouwen flats op de Kaaibeeksedijk.

Leefgroepen

Het OCMW deed een aanvraag tot wijziging van de verkavelingsvergunning. De termijn van het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 21september. De bouw van de nieuwe bejaardenflats is een samenwerking tussen de sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Kempen en het OCMW en is gepland voor 2008.

'De start van de bouwwerken voor het nieuwe rusthuis is gepland voor 2009-2010. Het nieuwe rustoord zal bestaan uit acht afdelingen, onderverdeeld in leefgroepen van telkens een vijftiental bewoners. Dit creëert een huiselijke en familiale sfeer. Dementerende bewoners krijgen aangepaste zorgen. Er komen ook zeven kamers voor kortverblijf', zegt Plettinx nog.

Nieuwe bestemming

'Het concept voorziet in voldoende mogelijkheden voor ontmoeting. Een woonkamer voor iedere leefgroep, kleine zithoekjes met uitzicht op de buitenwereld en een gemakkelijk toegankelijke tuin. Tevens wordt er in een ondergrondse parking voorzien voor de wagens van het OCMW en voor het personeel.'

Het bestaande rusthuis aan de Verlorenkost krijgt een nieuwe bestemming. Een aantal diensten van het OCMW wordt gecentraliseerd op het gelijkvloers. De andere lokalen en ruimten worden omgevormd tot een dienstencentrum waar senioren terecht kunnen voor allerlei thuiszorgondersteunende diensten en voor ontmoeting en vorming. De eerste en tweede verdieping zullen worden verbouwd tot 30 zorgflats.

De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 12.500.000euro. Het Vlaams Infrastructuurfonds subsidieert 60% van de investering. Het OCMW wacht nu op groen licht vanwege de subsidiërende overheid voor het startschot van de bouwwerken.