Ilse Snick

Het Sociaal Huis is het eerste project waar de grenzen tussen de stad en het OCMW vervagen. Beide werken samen. Toch kreeg het Sociaal Huis een eigen identiteit en logo.

Volgens OCMW-voorzitter Frank Vandevoorde heeft het Sociaal Huis twee belangrijke taken. 'Voortaan kan de burger met al zijn vragen rond de sociale dienstverlening van de stad en het OCMW terecht bij één loket. Tegelijk realiseren we één informatiepunt waar alle informatie rond sociale dienstverlening aangeboden wordt en van waaruit we de burger onmiddellijk kunnen doorverwijzen naar de juiste dienst.'

Projecten die in de toekomst vanuit het Sociaal Huis aandacht verdienen zijn volgens burgemeester Patrick Moenaert(CD&V) de realisatie van en opvoedingswinkel en de uitbouw van een centrum voor kinderopvang.

In het Sociaal Huis kan je terecht met vragen over verslavingsproblemen of opvoedingsmoeilijkheden. Ook met betrekking tot financiële hulp, schulden, kinderopvang, vrije tijd en cultuur kan je je tot het Sociaal Huis wenden. Omdat het vinden van een betaalbare woning voor velen een probleem vormt, kan je je in het Sociaal Huis ook informeren over woningen voor senioren, sociale woningen of woonbegeleiding.

De onthaalmedewerkers zoeken samen met jou naar een gepast antwoord en verwijzen je indien nodig door naar een gespecialiseerde dienst. Het is niet nodig om een afspraak te maken. De dienstverlening is gratis.

Sociaal Huis Brugge, Kartuizerinnenstraat6.

Elke dag open van 8.30 tot 11.30uur en van 14 tot 16uur. Vandaag zaterdag open dag (10-16uur).

Info: 050/32.77.70

of www.sociaalhuis-brugge.be