De werking van het Blauw Kruis viel begin mei stil na het vertrek van haar vaste medewerkster en wrijvingen binnen de vzw die het dierenasiel runde.

De stad engageerde zich voor een heropstart nadat orde op zaken was gezet.

'Vijf maanden later zijn we zover en is het Blauw Kruis opnieuw open. De naam blijft overigens behouden. Deze bewuste keuze komt de grote naambekendheid van het dierenasiel ten goede', zegt schepen Frans Dochy (CD&V).

'Een samenwerking met drie partners garandeert de heropgestarte werking. De stad is eigenaar van de gebouwen en geeft zowel materiële als financiële steun. Voor de exploitatie tot eind dit jaar wordt een werkingssubsidie van 12.500 euro toegekend. Nadien wordt gewerkt met een jaarlijks werkingsbudget, gestort bij het begin van elk kwartaal in vier delen. Een bevoegde stadsambtenaar heeft de volledige inzage in de open boekhouding.'

Lochting Dedrie neemt de dagelijkse exploitatie voor zijn rekening. Het Blauw Kruis ligt trouwens op een steenworp van het project voor sociale tewerkstelling.

'Bij de zoektocht naar een job op maat voor onze medewerkers wordt gepeild naar de interesse van de kandidaat. Werken met dieren staat dikwijls bovenaan het lijstje. Ons partnership in het Blauw Kruis is een nieuwe piste om onze medewerkers een zinvolle dagbesteding te geven in hun voorbereiding op een eventuele tewerkstelling op de klassieke arbeidsmarkt', zegt directeur Dirk Lammertyn.

Ook het Vrij agro- en biotechnisch Instituut Vabi stapt vol overtuiging in het project. 'De samenwerking biedt voor de leerlingen dierenzorg extra kansen voor praktijkervaring', meent Bart Vandenberghe. De leerlingen komen twee namiddagen naar het Blauw Kruis om de medewerkers van Lochting Dedrie te helpen bij de verzorging van de opgevangen dieren.

Claudine Stragier, dierenartsassistente met een pedagogische opleiding, kan als coördinator een beroep doen op de knowhow van Monique Vandecappelle.

'Veel kennis en ervaring rond de vroegere uitbating van het Blauw Kruis zit bij de voorzitster van het vroegere Blauw Kruis. Haar ondersteuning is een grote hulp', besluit schepen Frans Dochy. 'We willen op termijn een vrijwilligersgroep op de been brengen, die bijvoorbeeld met de honden gaan wandelen. Een stuurgroep met telkens twee vertegenwoordigers van elke partner begeleidt de algemene werking van het dierenasiel.'

Het Blauw Kruis, Oudestadenstraat in Roeselare, heeft plaats voor 20 honden en 30 katten. Open van maandag tot zaterdag, 9 tot 11.30 uur. Info: Monique Vandecappelle, 051-22.04.09.