De vzw Beperk de Straling uitte vorig jaar al haar ontevredenheid over de komst van het draadloos netwerk. De actiegroep is bezorgd om de negatieve gevolgen van de bijkomende straling.

Gery Pollet weerlegt die kritiek: 'De blootstelling van de straling is verwaarloosbaar ten opzichte van de 150 zendmasten van de drie gsm-operatoren in Brugge. De stralingssterkte van onze antennes, die overigens goedgekeurd zijn door de overheidsinstantie VITO, is honderd tot duizend keer kleiner dan die van de gsm-masten, en blijft daarmee ruimschoots onder de wettelijke normen.'

Jan Allein van Beperk de Straling acht die cijfers niet relevant. Hij vindt het niet kunnen dat de Bruggeling nodeloos wordt blootgesteld aan bijkomende straling. 'We moeten ons de vraag stellen of die nieuwe straling wel nodig is. Het project van ZapFi is volgens ons voornamelijk gericht op toeristen, en het is ook goed voor de Stad Brugge. Maar waarom moeten de inwoners ongevraagd extra risico lopen op negatieve gevolgen?'

Dat de straling van het draadloos netwerk veel kleiner is dan die van de masten van de mobiele operatoren, is voor Allein geen afdoend argument. 'Het komt er nog eens extra bij, terwijl dat helemaal niet nodig is. Het valt nog af te wachten of er veel Bruggelingen het netwerk zullen gebruiken, maar ik twijfel er sterk aan. Moeten ze daarom nodeloze risico's lopen?'