De betrapping gebeurde bij toeval. Een patrouille van de scheepvaartpolitie vond het verdacht dat er op pinkstermaandag gewerkt werd en ging daarom over tot een inval op de werf. De agenten troffen een Portugees en vier Brazilianen aan die geen geldige papieren konden voorleggen. De Brazilianen waren op de koop toe illegaal in het land. 'De vijf mannen werden verhoord en naar de Dienst Vreemdelingenzaken doorverwezen,' klinkt het bij de federale politie. 'Onze proces-verbaal werd overgemaakt aan het Brugse parket, die over het lot van deze mensen zal beslissen.'

Kluwen van aannemers

Het parket moet nu nagaan wat er precies aan de hand was op de werf en welke aannemer of onderaannemer de aangetroffen arbeiders tewerkstelt. 'Het proces-verbaal heeft mij nog niet bereikt dus het onderzoek is nog niet van start gegaan', zegt procureur Frank Demeester. 'Bovendien is nog niet beslist wie het onderzoek zal voeren.'

'Indien er louter sprake is van inbreuken op de sociale wetgeving zal de arbeidsauditeur de zaak onderzoeken', legt Demeester uit. 'Als er ook sprake is van uitbuitingspraktijken of mensenhandel zal het parket de zaak uitspitten. We moeten helaas vaststellen dat illegale tewerkstelling op bouwwerven in de lift zit. Dit probleem moet harder worden aangepakt. Bij grote werven is er sprake van een kluwen van aannemers, onderaannemers en zelfs onderonderaannemers. Als opdrachtgever, in dit geval de politie, is het onmogelijk om daar zicht op te hebben.'

Voorbeeldfunctie

Bij de lokale politie wordt dan ook met verbazing gereageerd op de betrapping van de illegalen. 'Wij wisten uiteraard van niets', zegt hoofdcommissaris Erwin De Jonghe van de Brugse politie. 'We zijn tevreden met de actie van de scheepvaartpolitie want als politie hebben we natuurlijk een voorbeeldfunctie. Daarom hebben we enkele weken terug in alle discretie een controle uitgevoerd op onze werf. Die verliep in samenwerking met de arbeidsinspectie. De controle was niet gebaseerd op vermoedens, maar louter en alleen omdat we willen dat alles correct verloopt. We hebben toen echter geen inbreuken vastgesteld.'