Is er een minimumprijs voor die gronden? Is er een watertoets (test in verband met wateroverlast) gedaan? Ik vind het vreemd dat er een bouwpromotor is die de gronden al op zijn website uittekent terwijl de verkoop nog moet plaatsvinden. In de toelichting van de begroting staat op een bepaalde post: opbrengst verkoop gronden Matexi.' Drie vragen waarop gemeenteraadslid De Potter - tot voor de verkiezingen zelf burgemeester - een antwoord wilde.

Schepen Dirk Gistelinck (CD&V-N-VA) verzekerde hem dat de watertoets de verantwoordelijkheid van de koper was, en dat het niet onder de controle en verantwoordelijkheid van de gemeente valt dat een bouwpromotor droomt en een project op zijn website zet.

Raadslid Verween (SP-A, Spirit, Groen) vroeg waarom de gemeente het domein niet zelf bouwrijp maakte, in samenwerking met een sociale huisvestingsmaatschappij.

Schepen Dany Cottenie (Open VLD) herhaalde dat de gemeente de gronden via openbare verkoping kwijt wil, dat er geen enkele onregelmatigheid of toezegging dan ook is en dat de hoogst biedende het stuk zal hebben: 'Hoe meer het opbrengt, hoe beter voor de gemeentekas.' Na de zitting verklaarde schepen Cottenie dat de term verkoop gronden Matexi in de toelichting bij de begroting uiteraard niet betekent verkoop gronden aan Matexi, maar wel het hele project dat destijds als een Matexi-project werd bestempeld. Cottenie bevestigde ook dat de verkavelaar moet weten dat hij zelf al het nodige moet doen om ervoor te zorgen dat er geen wateroverlast komt in het gebied: 'Er is vooraf een studie gedaan over de pijnpunten op dat vlak en elke geïnteresseerde koper weet dat de afwatering een pijnpunt is. Wellicht dat de afwatering onder de weg naar de zeven meter dieper gelegen Ringvaart aan de overkant moet.'

Bij Matexi zegt Tony Carrette, verantwoordelijke voor de gronden en projecten in Oost-Vlaanderen, hoe de vork in de steel zit: 'Die gronden staan op de website van Habitus (www.habitus.be) inderdaad ingetekend als project in ontwerp Begijnewegel, omdat ze onderdeel zijn van een veel ruimer te realiseren project van 3,5hectare, eigendom van Matexi. Stedenbouwkundig gezien, moet men altijd een ontwerp maken, rekening houdende met alle gronden, los van de eigendomsstructuur. Tien jaar geleden hebben wij al gevraagd om die gronden te ontwikkelen, maar toenmalig burgemeester De Potter is daar toen niet op ingegaan. Maar het is helemaal nog niet zeker dat wij die grond kopen. Puur economisch is het voor ons zelfs niet interessant: de minimum instelprijs (95 euro) is niet laag en het feit dat het een openbare verkoping is en wij het niet beroepshalve kunnen kopen, maakt het op vlak van registratierechten nog duurder.'