Het woon- en zorgcentrum De Vesten zal eind 2009 klaar zijn. Het kost 10,5miljoen euro. 4,2miljoen komt via subsidies en 6miljoen via een lening van de stad. De rest betaalt het OCMW met eigen middelen. Het gebouw bestaat uit een rustoord voor bejaarden (ROB) met 28kamers en een rust- en verzorgingstehuis voor zorgbehoevende residenten (RVT) met 40kamers. De moderne nieuwbouw krijgt de naam 'De Vesten' mee. Het is de geografische naam van het terrein. Vroeger stonden daar de stadsvesten.

'Symbolisch is het de plaats waar je steun vindt', zegt OCMW-voorzitter Wendy Heeren tijdens de rondleiding. Het gebouw De Vesten is achter het bestaande rustoord geplaatst, op een terrein waar er weide was. Op het terrein van het huidige rustoord wordt er een park aangelegd.

OCMW-secretaris Pieter Vanhoutte zei dat er gekozen werd voor nieuwbouw in plaats van renovatie van het bestaande dertig jaar oude rustoord om drie redenen: restauratie zou 75procent van de huidige kosten bedragen, er bestaat voor dat gebouw geen stedenbouwkundige vergunning en de bebouwing zou te dicht zijn.

Volgens Jos Ceyssens (CD&V) is politiek Zoutleeuw nogal verveeld met de afbraak. Het gebouw is slechts dertig jaar oud. Er waren tal van mogelijkheden zoals sociale flats, andere diensten of zelfs een politiehuis. De dienst Monumenten en Landschap wilde dat het verdween.

Het nieuwe gebouw is ideaal geïntegreerd in de omgeving. Vanuit de vensters kijk je uit op het groene landschap of het nieuwe park. Toch loopt er door het gebouw een centrale as gericht op het centrum. Van daaruit kijk je tot aan de Sint-Leonarduskerk.

Vanuit de Tiensestraat wordt een nieuwe toegangsweg aangelegd, onder meer voor auto's. Daardoor is het gebouw bereikbaar met gemotoriseerde voertuigen, zonder dat die door het centrum van Zoutleeuw moeten. Er zijn in totaal 98parkeerplaatsen. Dat zijn er nu 49. (dll)