Het openbaar onderzoek loopt tot vandaag. De bestendige deputatie beslist of de landbouwer een milieuvergunning krijgt.

(pli)