Van de bijna 23.000 dossiers dit jaar bij het politieparket in Halle, zijn er zowat 3.750 die draaien rond een verlopen technische keuring. Naargelang het soort voertuig en de ouderdom ervan, moet je om de zoveel jaar met je wagen naar het keuringscentrum. Volgens Goca, de groepering van autoekeuringstations, is dat belangrijk voor de verkeersveiligheid.

Toch laten velen de technische controle van hun voertuig al dan niet bewust aan zich voorbijgaan. 'Bij velen gaat het om nalatigheid', vertelt Jan Steppe, openbaar aanklager bij de politierechtbank van Halle. 'Anderen hebben er het geld niet voor. De kostprijs van een controle is niet zo hoog, maar het bedrag om de wagen in orde te zetten, is dat vaak wel. Vier versleten banden laten vervangen en wat roest laten verwijderen, dan zit je toch al gauw aan 500 à 1.000 euro. En dat geld hebben ze niet of ze willen het er niet aan geven.'

Daarnaast heb je ook nog de mensen die pech hebben. 'Een wagen moet gekeurd zijn als hij zich op de openbare weg bevindt. Sommigen zetten hun voertuig na een jaar of drie even buiten en lopen dan tegen de lamp', zegt Steppe. 'Of ze zijn onderweg naar de garage en worden dan aan de kant gezet. Dat is de wet van Murphy.'

Ben je in het Pajottenland minder dan zes maanden over tijd, dan moet je je niet voor de politierechter komen verantwoorden. 'Wie minder dan een maand te laat is, hoeft zelfs geen boete te betalen op voorwaarde dat het voertuig alsnog wordt gekeurd. Van een maand tot drie maanden bedraagt de boete 60 euro, van drie tot zes maanden loopt dat op naar 140 euro. Ook in die gevallen moet je nog naar het keuringscentrum gaan en het bewijs daarvan aan de politie overhandigen', zegt Steppe. 'Je komt pas voor de rechtbank als je die boetes niet betaalt of als je meer dan zes maanden te laat bent met het keuren.' En in die rechtbank spreekt de politierechter vaak boetes uit die rond de 400 à 500 euro liggen. Per zitting zijn er 15 à 20 mensen die ervoor veroordeeld worden.

Openbaar aanklager Steppe wijst erop dat er nog verschillende autobestuurders die door de mazen van het net glippen. 'Toch zijn er meer controles. Sommige politievoertuigen zijn nu uitgerust met een camerasysteem. En op basis van de nummerplaat kunnen ze in een databank nagaan wanneer de laatste technische controle is uitgevoerd.'