Volgende week zitten alle partijen rond de tafel: het schepencollege, de vzw Sportaccommodaties, het studiebureau, het labo en Volksgezondheid. Het gemeentebestuur is van plan zijn stappenplan verder uit te voeren: stap twee is nu aan de beurt, de vervanging van de sturing van de luchtgroep.

Voor het personeel van het zwembad wordt gezocht naar een oplossing. ‘Het managementteam zal bekijken of deze medewerkers eventueel elders kunnen ingeschakeld worden', zegt Van Pée. ‘Overigens zijn er binnen het zwembad altijd wel onderhoudswerkzaamheden te doen.' Er werken acht personeelsleden in het zwembad of 5,5 fulltime equivalenten.

Het bericht van tijdelijke sluiting wordt uitgehangen aan de ingang van het zwembad en wordt ook meegedeeld via de gemeentelijke website. De zwemclub, de scholen en het leger moeten hun zwemuren nu elders invullen. Ook voor het gemeentebestuur zelf betekent de sluiting een financiële tegenslag door het gebrek aan inkomsten, net als voor de (nieuwe) uitbaters van de cafetaria, die zich hun start wel even anders hadden voorgesteld.