Kort en bondig

De makers van de website kozen bewust om de informatie zo kort mogelijk te houden. 'De meeste jongeren hebben geen nood aan lange teksten. De informatie is vandaag vaak te hoogdrempelig en vergt te veel zoekwerk. Hopelijk is onze campagne een hulp voor veel jongeren', zegt Van Zandycke.

Enkel Open VLD ontbreekt in het lijstje, maar volgens voorzitter Francis Reynaert mogen de jongeren binnenkort de liberale aanvulling verwachten.