'Goed scheiden kun je inderdaad leren', zegt Anoek Moors, een van de initiatiefneemsters van de Limburgse antenne van de Scheidingsschool.

'Veel mensen vergissen zich in ons. Wij willen scheiden absoluut niet promoten. Wel willen we mensen die beslissen om te gaan scheiden en partners die er niet voor kiezen maar toch in een echtscheiding verwikkeld geraken, informeren', zegt Miet Joris, een tweede initiatiefneemster. 'We zijn ervan overtuigd dat met de juiste informatie op zak heel wat echtscheidingen op een positievere manier zullen gebeuren en niet meer eindigen in een vechtscheiding.'

Vechtscheiding

De Scheidingsschool in Leuven bestaat ondertussen zo'n 1,5 jaar en daar is het een grandioos succes. Ook in Limburg wordt verwacht dat er veel interesse is. 'We werken met het Centrum Algemeen Welzijn Sonar. Zij organiseren al langer infosessies rond echtscheidingen.'

Beide initiatiefneemsters zien het als een missie. 'Alle medewerkers van De Scheidingsschool werken trouwens op vrijwillige basis', zeggen ze. Miet werkt als orthopedagoge en Anoek is criminologe. Beide werken ze als familiale bemiddelaars. 'Ik krijg vaak kinderen over de vloer waarvan de ouders in een vechtscheiding verwikkeld zitten. Kinderen zijn er vaak de dupe van, terwijl dat helemaal niet zou moeten.'

Gedurende zes sessies zal de Scheidingsschool Limburg scheiders, hun familie en hulpverleners informatie geven over verschillende facetten waarmee je te maken krijgt wanneer je gaat scheiden. 'Zo geven we uitleg over de emotionele kant van scheiden. Mensen vergeten vaak dat ook de partner die er voor kiest om te scheiden met verlies te maken krijgt. We geven ook juridische informatie, wat scheiden met kinderen kan doen. We vertellen over de sociale en praktische gevolgen en geven tips over hoe je bemiddelingsgesprekken met je partner kunt voeren.'

In 2008 vonden in ons land 35.366 echtscheidingen plaats. 'Dat cijfer is de voorbije jaren wat gestabiliseerd. We merken dat steeds meer koppels die scheiden naar een bemiddelaar stappen.'

Wanneer de Limburgse Scheidingsschool opgestart is, zullen in het najaar ook sessies worden georganiseerd waarbij lotgenoten ervaringen kunnen delen. 'Het is de bedoeling dat scheidende mensen zoveel mogelijk leren zodat zowel de kinderen, hun partner als zijzelf niet het slachtoffer worden van een vechtscheiding.'

De eerste sessie start op 20 april. Info:www.descheidingsschool.be