Woont in Rillaar

Studeerde licentiaat lichamelijke opvoeding

Is sinds 1961 voorzitter van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde

Is eindredacteur van het driemaandelijkse tijdschrift Het Oude Land van Aarschot

Kreeg in 1976 de prijs Jozef Terweduwe.

Kreeg in 1996 het Olijfje van Aleydis voor het herstellen van de handschriften van Rumoldus Jacobus Wetz

Kreeg op 25 mei 2008 samen met de bestuursleden van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde de Prijs voor Heemkunde Vlaams-Brabant.